PONOVNO U SINJU

Ni zatvoreno sinjsko rodilište nije spriječilo male alkare i alkarice da žure ugledati svijet

ovih dana pa smo njihove vrijedne mame i ponekog hrabrog tatu poučili kako disati

na porodu ma gdje bio i dojiti uspješno ma što drugi o tome mislio.