PRIPREMA DJETETA ZAPOLAZAK U VRTIĆ

Pozivamo sve zainteresirane roditelje čija djeca polaze na jesen u vrtić da pripreme sebe i

svoje djete za taj novi korak u životu na radionici pod vodstvom iskusnih stručnjaka:

Četvrtak 14.06. u 17.00.h PRIPREMA DJETETA ZA POLAZAK U VRTIĆ

Tajane Perković odgajatelj i Tamare Slavinjak defektolog

PRIJAVE NA TEL.0914400220

__________________________________________________________________________________________________________________