SLATKI DANI VOLONTERA 2012

Još jednom u splitskom Đardinu procvali su štanovi udruga, a među njima

 i onaj našega Kluba na kojem su vridne članice i poneki muški izdanak

 prodavali kolače. Hvala svima koji su se oslastili i time pomogli

Udrugu gluhoslijepih, a dobra vijest je da je nastalo i spontano

udruživanje nekoliko udruga u grupu pod nazivom  Dobri ljudi grada Splita kojoj smo se s radošću priključili.

________________________________________________________________________________________________________________________________