VOLONTIRANJE U KLUBU

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pozivamo vas studentice i studente  da se pridružite volontiranjem našoj udruzi Klub trudnica i roditelja Split.

Tko smo mi? 

Klub trudnica i roditelja Split udruga je osnova 2004. godine, a smještena je na adresi Ruđera Boškovića 28/Split. Udruga ima 4 zaposlena  djelatnika i 33 volontera koji godišnje daruju preko 600 sati svog slobodnog vremena. Od 2004. godine do danas u radu udruge aktivno svoje vrijeme ugrađuju stručnjaci različitih profila : psiholozi, pedagozi, sociolozi, učitelji, odgajatelji, stručnjaci rane intervencije u djetinjstvu, logopedi, psihijatri, fizioterapeuti, pedijatri , ginekolozi, dipl. med. tech, stomatolozi. U korelaciji sa stručnjacima različitih profila, a u suradnji i partnerstvu sa Gradom Splitom , Gradom Solinom, Gradskom knjižnicom Marka Marulića, Udrugom Korak po korak, Gradskim društvom Crvenog križa Supetar, Udrugom održivi otok, Lavurat za poje i mnogim drugima provodimo projekte.

Koje projekte provodimo?     

 

MALE TAJNE RODITELJSTVA radionice i predavanja za roditelje, stručne suradnike i odgojitelje:

Projekt provodimo od 2007. godine, a od 2013. godine u partnerstvu s Gradskom knjižnicom Marka Marulića i Gradom Solinom uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, mlade i socijalnu politiku i Grada Splita.

Iz godišnjeg izvještaja udruge za 2017. godinu:

Projekt se provodio od 01.01. do 31.12.2017. Ukupno 21 stručnjak (pedijatar, psiholozi, fizioterapeut, odgajatelj, animator) je održalo 28 predavanja i radionica, te je posječenost bila prosječno 28 osoba po predavanju.

Ukupni broj korisnika je 806 osoba.

SIGURNA MREŽA –prevencija internet nasilja kod djece

Projekt se provodi u partnerstvu s Gradom Solinom, a u suradnji s Policijskom upravom Splitsko-dalmatinskom na području Grada Solina uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 

Tijekom provedbe u 2017. godine u aktivnosti su uključene tri osnovne škole na području Grada Solina. Održano je 42 radionice sa 335 učenika 6. razreda, 6 radionica sa 50 roditelja članova vijeća roditelja u Solinu, 6 radionica sa 141 nastavnikom. Organizirali smo i proveli rad Savjetovališta za e nasilje s uključene dvije stručne suradnice (psiholog i pedagog).

Vanjsko vrednovanje projekta je pripremila Prof. dr. sc. Ina Reić Ercegovac; psiholog.

BRZO #Posao&Obitelj – (Bolja Ravnoteža za Zaposlene Obitelji)

provodi se u dvije lokalne zajednice, tj. na razni 2 županije s najvećim brojem zaposlenih obitelji, s ciljem ispitivanja potreba, utvrđivanja izazova i mogućnosti bolje uspostave ravnoteže između poslovnih i obiteljskih obveza. Projekt uključuje i zaposlene roditelje i poslodavce kako bi slika stanja bila cjelovita i kako bi preporuke za razvoj uspostave ravnoteže poslovnog i obiteljskog života na području Grada Zagreba i Splitsko-dalmatinske županije bile usklađene sa stvarnim potrebama i realnim mogućnostima. Aktivnosti projekta na taj način potiču pružanje podrške zaposlenim roditeljima u lokalnoj zajednici te otvaraju prostor za daljnji razvoj novih aktivnosti u tom području. U svrhu provedbe aktivnosti i ostvarivanja ciljeva projekta koriste se kvalitativne metode ispitivanja (metoda fokus grupe) i kvantitativne metode (metoda upitnika).

ZNANJEM DO PORODA BEZ STRAHA   

projekt se provodi od 2004. godine, a namijenjen je budućim roditeljima kako bi bez straha i sa što više informacija prošli prenatalni, postnatalni period  i bili kvalitetno pripremljeni za porodno iskustvo.   

Iz godišnjeg izvještaja udruge za 2017. godinu.

Projekt se provodio od 01.01. do 31.12.2017. Predavanja drži ukupno 22 stručna predavača (ginekolog, stomatolog, anesteziolog, pedijatar, psiholog, fizioterapeut, liječnica savjetnica za dojenje, patronažna sestra, mame edukatori).

U 2017. su održana 82 predavanja i radionice na kojima je bilo 1570 osoba, što implicira 19 osoba po predavanju.

 Tko nam pruža podršku?

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ministarstvo zdravlja

Grad Split

Splitsko-dalmatinska županija

ŠTO NUDIMO VAMA?

Educiranje kroz:  

edukacije volontera

edukacije komunikacijskih i prezentacijskih vještina

edukacije leadershipa

edukacije o prijavi i provedbi projekta

Volontiranje kroz projektne aktivnosti projekta:

Male tajne roditeljstva

BRZO #Posao&Obitelj# (Bolja Ravnoteža za Zaposlene Obitelji)

Sigurna mreža – prevencija Internet nasilja kod djece

 Rad i učenje kroz aktivnosti:

kvalitativne metode fokus grupe

kvanitativne metode upitnika

izrada analiza i izvještaja

organiziranje okruglih stolova

obilježavanje Dana obitelji

obilježavanje Međunarodnog dana djeteta

obilježavanje Tjedna dojenja

sudjelovanje u radu Savjetovališta (psihološka podrška zaposlenim roditeljiam)

sudjelovanje u radu Savjetovališta za roditelja

sudjelovanje u radu Savjetovališta za e-nasilje

sudjelovanje u provedbi radionica za roditelje i stručne suradnike

 

Ukoliko ste zainteresirani/e biti dio naše udruge molimo vas da popunite prijavni list u prilogu, te nam isti uputite na mail adresu info@klubtrudnica-split.hr do 29.03.2018.

Više informacija o radu udruge možete pronaći na web stranici: www.klubtrudnica-split.hr, facebook stranici Klub trudnica i roditelja Split ili instagram stranici klubtrudnicasplit.

 

prijavni list_VOLONTERI (1)

                                              Ekipa Kluba trudnica i roditelja Split

Istraživanje za roditelje o postizanju ravnoteže između posla i obitelji

Udruga roditelja “Korak po korak” provodi Istraživanje za roditelje o postizanju ravnoteže između posla i obitelji s partnerom, Klubom trudnica i roditelja Split.

Istraživanje se provodi u sklopu projekta BRZO (Bolja ravnoteža za zaposlene obitelji) #Posao&Obitelj, uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Link na anketu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHbeKpR0GhVMania1KDOGcsQbNCDu0wJPAGa5IdAGH4794cA/viewform

Za ispunjavanje ankete roditeljima je potrebno odvojiti najviše 10 minuta, a sudjelovanje je u potpunosti anonimno i ovim putem pozivamo sve roditelje, bez obzira na trenutni radni status da se uključe u projekt, ispune anketu i doprinesu stvaranju boljih uvjeta za obiteljski i poslovni život u Hrvatskoj.

Anketa se može ispuniti do 20. travnja 2018. godine.

Jesu li poslovni uspjeh i zadovoljstvo obiteljskim životom spojivi?

Ovim istraživanjem cilj nam je preispitati mišljenja, iskustva i stavove roditelja o mogućnostima i potrebama u Hrvatskoj za postizanje ravnoteže između posla i obitelji. Što ravnoteža za zaposlene obitelji znači i koliko radni uvjeti u Hrvatskoj omogućuju kvalitetan obiteljski život, a da se pritom ne isključuje poslovni uspjeh.

Pomoću rezultata ove ankete kreirat ćemo poruke te osmisliti kampanju kako bi informirali sve roditelje, građane, poslodavce i vlast o potrebama zaposlenih obitelji te važnosti ravnoteže za demografsku politiku, pozitivno roditeljstvo i zdravo odrastanje svakog djeteta.

Roditelji i poslodavci susreću se s brojnim izazovima, a ovim putem želimo potaknuti društvo na aktivne promjene i podršku zaposlenim roditeljima.

Projektom BRZO #Posao&Obitelj prijedlog Work-life balance direktive na europskoj razini nastojimo povezati s potrebama obitelji u Hrvatskoj, te ukazati na potrebe i promjene u nacionalnoj obiteljskoj politici koju provode institucije RH.

Ovim putem kao članica Europske mreže obiteljskih organizacija COFACE Families Europe, mogućnosti obitelji u Hrvatskoj želimo približiti međunarodnim smjernicama koje ističu zagovaranje uvjeta za lakše usklađivanje zahtjeva poslovnog i obiteljskog života na razini Europske unije.

Europske smjernice uključuju obavezni roditeljski dopust za očeve u vrijeme rođenja djeteta, neprenosivih 4 mjeseca roditeljskog dopusta za očeve te minimalnu naknadu za roditeljski dopust u iznosu kao na bolovanju. Zaposlenim roditeljima nastoji se omogućiti fleksibilno radno vrijeme i mjesto rada te mogućnost rada na nepuno radno vrijeme. Ove smjernice nastoje doprinijeti ravnopravnijoj poziciji žena na tržištu rada te uključenosti očeva u brigu o obitelji i kućanstvu od samih početaka.

Obitelji  u kojima roditelji uspiju postići ravnotežu svakako su u boljoj poziciji jer se s jedne strane  kvalitetnije brinu o djeci i drugim članovima obitelji, a s druge strane ostvaruju pozitivne poslovne rezultate. Kad sve zbrojimo, to utječe na društvo u cjelini. Obitelji u ravnoteži su zadovoljnije, učinkovitije, socijalno uključene.