Donatori i sponzori

DOKUMENTI I IZVJEŠTAJI

.

Stručni suradnici i volonteri

Na osnovu sklopljenih ugovora o volontiranju i izvještaju o volontiranju u 2015. godini  u udruzi je aktivno 28 volontera  koji su realizirali 328 volonterskih sati, dok u 2016. godini prema izvještaju bilježimo 31 volontera / ku kroz 596 sati .

Stručni suradnici

 • Prim.dr. Lidija Pejković ; spec. gin
 • mr.sci. Marinela Bakotin Jakovac ; dr. med, spec. gine.
 • Dr. Dario Bojčić : stomatolog
 • Dr. Dragica Kopić; spec. anesteziolog
 • Kristina Vidan ; bacc. ft.
 • Ana Čaljkušić; bacc.ft
 • Neda Pleić ; prof. psihologije
 • Sandra Čanić; dipl.psiholog
 • Željka Friganović-Jerončić; prof.psihologije
 • Ina Reić Ercegovac ; doc. dr. sci. psih.
 • Nataša Kekez Vrgoč ; prof. psihologije
 • dr. Snježana Kapor Jeričević ; spec. pedijatar
 • dr. Blanka Labura; spec. pedijatar
 • Željana Tomić ;mag. sestrinstva
 • dr. Irena Zakarija Grković ; spec. obit. Medicine ; IBCLC savjetnica za dojenje
 • dr. Diana Petričević; nutricionist
 • dr.Željka Karin; univ.mag.školske medicine
 • Prof.dr.sc.  Željka Roje; dr.med.
 • Anita Dujela ; prof. pedagogije
 • Dragana Pavičić; dipl.učitelj
 • dr. Robert Vulić; spec. ginekolog
 • Kristina Uvodić; odgajatelj
 • Željana Vivodinac: odgajatelj
 • Anja Jelaska ; spec. rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji
 • Maja Pivčević; dipl.psih
 • Julija Mardešić ; mama edukator
 • Ivana Carev ; mama edukator
 • Livia Cigić ; mama edukator
 • Nikolina Ergović ; mama edukator
 • Ružica Bojčić ; vms -patronažna služba
 • Ines Sedlar ; mag. pedagogije i talijanskog jezika i književnosti
 • Antonia Radeljak ; mag. pedagogije
 • Lili Jajac ; odgajatelj
 • Željka Boban ; odgajatelj
 • Božena Bjelanović, bacc. med. sestra/primalja
 • Grozdana Ribičić ; voditeljica odjela za djecu i mlade Gradske knjižnice Marka Marulića.
 • Milijana Kovačević; psiholog
 • Marija Čurić , mag.logopedije
 • Tanja Marinković ; HCK -Crveni križ

Struktura udruge

UPRAVNI ODBOR

Kristina Vidan, predsjednica udruge od njenog osnivanja 2004.g
Fizioterapeut zaposlena u  KBC Split, udana,majka troje djece. Područje rada  fizioterapija koja se bavi zdravljem žena i rani neuromotorni razvoj djece, predstavnik Hrvatske u Međunarodnom udruženju fizioterapeuta koji se bave zdravljem žene (IOPTWH),stručni suradnik na studiju fizioterapije u Splitu, voditelj radionica u okviru trajne edukacije za fizioterapeute i jedan od autora hrvatskih Kliničkih smjernica za vježbanje u trudnoći, autor programa Mame i bebe vježbaju i radionice Tehnike disanja i relaksacije na porodu.
Ostala područja interesa : prirodne metode poroda, prava žene na porodu, dojenje, prava djece i rani razvoj djece.

Primarijus  dr.med.Lidija   Pejković  – spec.ginekologije i opstetricije  član Upravnog Odbora udruge od 2013.g i volonter predavač od njenog osnutka 2004.g. Specijalist ginekolog od  1996.g, a od 2009.g  odlukom Ministarstva  zdravlja primarijus.  2014. Dobitnik nagrade  za najustrajnijeg volontera Kluba trudnica i roditelja Split. Do sada objavila veliki broj znanstvenih radova i aktivno učestvovala u radu brojnih stručnih događanja.  U javnim glasilima redovito objavljuje članake  sa temama  koje promiču javnozdravstvene probleme. Osobito se zalaže za uvođenje Plana poroda u svakodnevnu primjenu hrvatskih rodilišta. Majka  dvaju kćeri, Rine i Sonje, a od  2014. i  Martina  baka.

Margarita Vržina , izvršna direktorica

Ivana Carev, članica UO

Zrinka Radunić, članica UO

ZAPOSLENICI

Ana Čaljkušić, viši fizioterapeut,udana,majka dvoje djece,zaposlena je u Klubu trudnica i roditelja Split od 2011.godine. Licencirani fizioterapeut za vođenje tjelesnih aktivnosti u trudnoći. Instruktorica disanja I relaksacije na porodu u okviru projekta “Znanjem do poroda bez straha”. U prostorima Kluba svakodnevno vodi programe vježbanja  za trudnice, postnatalni pilates, mame i bebe vježbaju i medicinsku gimnastiku.

Ivona Stipić – ekonomist na stručnom osposobljavanju u udruzi od 10.04.2016. , a zatim i administrator projekta.
Volontira u Domu za odgoj djece bez odgovarajuće skrbi Miljenko i Dobrila . Završila je edukaciju Programa Step – Mala škola udruga i Menadžment volontera , te je licencirani koordinator volontiranja.

SKUPŠTINA

 • Redovni članovi (19 osoba) Skupštine su:➢  KRISTINA VIDAN➢  LIDIJA PEJKOVIĆ➢  LIVIA CIGIĆ

  ➢  IVANA CAREV

  ➢  NELA JURKO

  ➢  VESNA ŽIVKOVIĆ

  ➢  KRISTINA KORUN CURIĆ

  ➢  MARIN JUKIĆ

  ➢  MARIJA PRANIĆ

  ➢  NEDA PLEIĆ

  ➢  BLANKA LABURA

  ➢  MARINA MARKOVIĆ

  ➢  DARIA POVH ŠKUGOR

  ➢  JULIJA MARDEŠIĆ

  ➢  ANA BARTULOVIĆ

  ➢  ANA ČALJKUŠIĆ

  ➢  ALENA LAZARUŠIĆ

  ➢  ZRINKA RADUNIĆ

  ➢  NIKOLINA ERGOVIĆ

Projekti

Klub trudnica i roditelja Split započeo je sa djelovanjem 2004. godine i otkad primarno provodi projekte „Znanjem do poroda bez straha“ i “Male tajne roditeljstva”, pri tom i konstantno povećava broj educiranih budućih roditelja, kao i kvalitetu te brojnost stručnog tima. Svoje smo djelovanje proširili na područje Splitsko-dalmatinske županije, posebno udaljenija mjesta na otocima i u Zagori, i to aktivnostima koje mahom utječu na povećanje roditeljskih sposobnosti.

Od većih projekata i aktivnosti koje smo redovito provodili, izdvojit ćemo neke: Male tajne roditeljstva, Sigurna mreža – prevencija Internet nasilja kod djece, Mame i bebe vježbaju, Bebe u prometu, Edukacijom do uspješnog dojenja, Vježbanje u trudnoći, Mama je mama.

Od 2004. godine udruga provodi svoj najdugovječniji projekt “Znanjem do poroda bez straha”. Nedovoljna razina znanja roditelja i osviještenosti stručnjaka o važnosti prenatalne i postnatalne skrbi u Splitsko-dalmatinskoj županiji postavljeno kao osnovni problem koji utječe na zaštitu i promicanje dojenja što je i temelj ovog projekta.  Razdoblje trudnoće detektirano je kao idealno vrijeme za podizanje razine znanja budućih roditelja o porodnim zbivanjima, ali i stvaranje osnove za postizanje zaštite i promicanja dojenja.

S obzirom na navedeno stvara se potreba postojanja interdisciplinaranog pristupa edukaciji budućih roditelja u prenatalnom periodu. Formiranje edukacije za buduće roditelje koje se održavaju u večernjim terminima uz zastupljenost svih relavantnih tema, zasigurno je utjecalo na povećanje broja educiranih budućih roditelja. Posebno je važno navesti kako ovakav oblik edukacije nije obligatoran za korisnike. Smatram kako je edukaciju važno organizirati kao sadržajno, tematski ali i periodičnim mjesečnim ponavljanjem dostupan tečaj za trudnice. Budućim roditeljima veoma je važno pružiti mogućnost da edukaciji prisustvuju kroz cijelo razdoblje trudnoće. Ovaj cilj je bilo  moguće postići ukoliko kompletnu edukaciju ponavljamo na mjesečnoj razini, a budućim roditeljima pružamo mogućnost kombiniranja sadržaja iz mjeseca u mjesec s obzirom na osobni interes.

Značajan utjecaj na zaštitu i promicanje dojenja zasigurno ima i podrška osviještenosti   zajednice. Obilježavanje tjedna dojenja provodimo u Splitu posljednjih 10 godina i u skladu s potrebama zajednice ispitujući javno mijenje došli smo do zaključka o potrebi razrade aktivnosti kroz promociju pozitivnih primjera prakse u zajednici i pri tom formirali godišnju dodjelu nagrada za trudnice, roditelje i stručno osoblje. Nagrade koje se kroz tjedan dojenja dodjeljuju su:

➢  za najduže dojenje-roditeljska,

➢  za najkraći porod-roditeljska,

➢  za najhrabrijeg tatu-roditeljska,

➢  za najduži porod-roditeljska,

➢  Srce splitske rađaonice – stručnom kadru KBC-a – primaljama, sestrama, doktorima

➢  Nagrada za potporu dojenju – stručnom kadru – primalja, sestra, patronaža, pedijatar

Upoznavanje šire javnosti o važnosti potpore dojenju definitivno zadovoljava osnovni cilj. Promocija dojenja utječe na razvoj prevencije pretilosti kod djece i odraslih. Usvajanje zdravih navika kod roditelja i promicanje dojenja prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji definitivno utječe na promociju preventivnih aktivnosti u području prevencije pretilosti. Edukacija je osnova svake prevencije, ukoliko sagledamo osnovni problem dolazimo do zaključka da utjecajem na buduće roditelje, roditelje u razdoblju prenatalnom i postnatalnom, možemo stvoriti kvalitetnu osnovu za povećavanjem broja dojene djece.

Formiranjem pozitivnog stava roditelja i usvajanjem tehnika dojenja, smanjuje se utjecaj straha u prenatalnom razdoblju, utječe se na formiranje zdravih navika i kvalitetne osnove za promociju važnosti sprječavanja pretilosti djece, ali kvalitetan postnatalni opravak majke. U svakom slučaju smatramo slobodnim naglasiti kako usvajanjem kvalitetnih zdravih navika budućih roditelja stvaramo osnovu za kvalitetniju primjenu naučenog kroz reproduktivni dio života žene, kvalitetniju prehranu, stvaranje slobodnog i informiranog pristupa u postupku poroda. Jasno postavljena ciljana skupina budućih roditelja te uključenost šire javnosti, kao korisnike ovog projekta definiramo nove naraštaje djece što je u svakom slučaju usklađeno s Nacionalnom populacijskom politikom. Prema dostupnim evaluacijskim podacima u edukaciju budućih roditelja uključeno je od 2004. godine do 2016. godine ukupno 13.832 budućih roditelja.

Raspored uključenih korisnika po godinama: 2004. – 498 osoba, 2005. – 524 osobe, 2006. – 642 osobe, 2007. – 962 osobe, 2008. – 1086 osoba, 2009. – 1176 osoba, 2010. – 1328 osoba, 2011. – 1380 osoba, 2012. – 1286 osoba, 2013. – 1180 osoba, 2014. – 1238 osoba, 2015. – 1191 osoba , 2016. – 1341 osoba

Valja također napomenuti da, osim kvantitativnog pokazatelja potrebe za ovim aktivnostima, kvalitativni pokazatelji, vidljivi u ocjenama pojedinačnih predavanja dobivenim putem evaluacijskih listića koje korisnici popunjavaju nakon svakog pojedinačnog predavanja, ostaju na izrazito visokoj razini. Tako je u 2011. godini prosječna ocjena predavanja bila 4,86, dok u 2012. godini ona iznosi 4,82, a u 2013. godini čak 4,89.

Prosječan broj prisutnih po predavanju je 18 osoba .

Osvrnemo li se na provođenje projekta u županiji brojke o korisnicima su:

 • Sinj, Kaštela, Supetar, broj radionica u 2013.: 10

Br. korisnika: 78 osoba

Prosječan broj prisutnih po predavanju: 8 osoba

 • Savjetovalište za dojenje;

Br. individualnih osobnih kontakata: 25

Br, individualnih tel. kontakata: 32

Zahvaljujući provedenim Analizama zadovoljstva korisnica splitskog rodilišta iz 2009. i 2011. godine, mogli smo utvrditi na kojim se područjima dogodio napredak, a gdje je potrebno daljnje razvijanje aktivnosti kako bi se poboljšali rezultati.

Stoga posebno izdvajamo podatak iz Analize zadovoljstva korisnika splitskog rodilišta u 2011. godini.

Od 1709 ukupnih poroda s područja grada Splita u 2011. godini, metodom slučajnog odabira sudjelovalo je 225 ispitanica.

Analiza pokazuje kako 82,67 % ispitanih provodi pripremu za porod, te pri tom 77,89 % utvrđuje kako im je priprema pomogla za bolje razumijevanje porodnih zbivanja.

83,98% ispitanih tvrdi kako je upoznato s tehnikama disanja te su im pomogle na porodu.

Na pitanje je li im tijekom poroda bilo omogućeno sudjelovanje u donošenju odluka o medicinskim intervencijama 37% je kazalo da uopće nije sudjelovalo u donošenju odluka, 27% je sudjelovalo djelomično, a tek 36% je sudjelovalo u donošenju odluka u potpunosti.

Na temelju dobivenih podataka dolazi se do zaključka o potrebi nastavka ovakvog oblika edukacije trudnica i budućih roditelja kako bi postojeći postotak bio i veći .

Broj prisutnih osoba na predavanjima i ostalim aktivnostima projekta pokazuje vidljiv interes korisnika za ovakvim oblikom pripreme za porod, dok preporuke i potvrde o suradnji naših suradnika svjedoče o 12-godišnjoj tradiciji provođenja ovakvog oblika edukacije koji značajno potiče razinu znanja i komunikacije trudnice kao pacijenta te medicinskog osoblja. Dislocirana područja Sinja, Supetra i Hvara imaju značajnu potrebu za edukacijom i pripremom koja proizlazi iz stalnih kontakata naših mama edukatorica putem telefonskog savjetovališta s trudnicama i majkama s navedenog područja pa smo s obzirom na dobivene upute odlučili uključiti projektne aktivnosti kroz provođenja djela edukacije i u tom području. Izuzetno važno bi bilo provesti kvalitetnu edukaciju volontera s tog područja kako bi bilo moguće nastavljanje provođenja aktivnosti pod paskom partnera sadašnjih i budućih. Na taj način osiguravamo pomoć potrebnu upravo u mjestu udaljenom od Splita.

Projekt Znanjem do poroda bez straha financiran je od 2004. godine do danas iz sredstava Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Ministarstva zdravstva. Od 2016. godine formiran je kao trogodišnji program koji se financira po ugovoru s Ministarstvom zdravstva do 31.10.2019.

Obrazovanje roditelja utječe na sve evidentniju novu narav odnosa dijete-roditelj, koja jasno ukazuje na potrebu  jačanja  roditeljskih sposobnosti kako bi spremno i odgovorno pristupili zahtjevnoj ulozi roditelja u društvu koje očekuje od njih sve više i više kompetencija.

Navedeni su nas indikatori potaknuli formirati projekt, koji u osnovi ima cilj poticati  odgovornije roditeljstvo, razviti  kvalitetan i  pozitivan odnos roditelj-dijete te osvijestiti javnost o mogućnostima i potrebama „učenja“ roditeljstva.

 Male tajne roditeljstva udruga provodi kontinuirano od studenog 2007. godine. U 10 godišnjem razdoblju od malog projekta s tek 4-5 predavanja, prerastao je u veliki projekt uključujući veoma vrijedne partnere: Gradsku knjižnicu Marka Marulića i Grad Solin, ali suradničke ustanove i udruge mnoštva stručnih suradnika u prostoru Odjela za djecu i mlade. Projekt je izašao iz geografskih okvira grada Splita, postao prepoznatljiv među roditeljima, strukom i podržan od strane lokalne zajednice kao rijetki primjer ovakvog oblika pomoći roditeljima. Zbog svega navedenog, aktivnosti i ciljevi ovog projekta biti će prezentirani na 24. Kongresu psihologa u Opatiji što čini prepoznatljivost ovog projekta kao primjer suradnje civilnog sektora, strukovne udruge, institucije i lokalne zajednice.

U razdoblju od 2007. do kraja 2016. godine ukupno je edukaciji u Splitu, Sinju, Braču i Solinu prisustvovalo 2.317 osoba.

Projekt prema aktivnostima sadržava edukaciju za roditelje kroz 29 radionica u Gradskoj knjižnici Marka Marulića, 5 radionica u Solinu, te 1 predavanje u dislociranim područjima otoka Brača na godišnjoj razini. Ukupan broj radionica u 2016. je 35. U cilju zadovoljenja projektnih ciljeva osnovne aktivnosti su predavanja /radionice za roditelje u Splitu, Sinju, Braču i Solinu te obilježavanje Dana obitelji i Međunarodnog dana prava djece i organiziranje izložbi fotografija i sl.Projekt je financiran putem natječaja od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grada Splita.

U školskoj godini 2014/2015 i 2015/2016 provodimo projekt Sigurna mreža –prevencija Internet nasilja kod djece .

U razdoblju 2014/2015 godine projekt se provodio na području grada Splita, Sinja i otoka Brača  i to uključujući partnere Udrugu Srma – Sinj, Društvo psihologa u Splitu, Grad Split i Crveni križ – Gradska organizacija Supetar, a u suradnji s Policijskom upravom Splitsko-dalmatinskom. U navedenom su razdoblju provedene 23 radionice za roditelje (16 u Splitu te po jedna na otoku Braču i 6 u Cetinskoj krajini), zatim 23 radionice za djecu (16 u Splitu te po jedna na otoku Braču i 6 u Cetinskoj krajini) s ukupnim brojem korisnika 627, otvoreno je prvo Savjetovalište e-nasilja s prosječnim brojem 9 korisnika i 21 sat savjetovanja. Organiziran je i okrugli stol naziva MOGUĆNOSTI  PREVENCIJE ELEKTRONIČKOG NASILJA NAD DJECOM I MEĐU DJECOM u cilju osvještavanja šire javnosti o postojanju problema elektroničkog nasilja i stvaranja poticajnih mjera prevencije istih. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za socijalnu politiku i mlade.

U razdoblju 2015/2016 školske godine projekt se provodi u partnerstvu s Gradom Solinom  i suradnji s Policijskom upravom Splitsko-dalmatinskom i to u tri osnovne škole u Solinu.

Evaluacijski podaci o provedbi projekta i aktivnosti, kao i vanjsko vrednovanje biti će dostupni u studenom 2017.  godine.

Većina projekata bila je financirana od strane Grada Splita i Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Splitsko-dalmatinske županije te Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (kasnijih Ministarstva zdravlja i Ministarstva socijalne politike i mladih), Zaklade Hrvatske za djecu.

Od 2019. godine provodimo program FIT-Fizički Izazovi Trudnoće koji se sastoji od edukativnih radionica namijenjenih ispravnom provođenju tjelesne aktivnosti u trudnoći i nakon nje. Posebni naglasak se stavlja na ispravno disanje i provođenje relaksacije te upoznavanje s porodnim zbivanjima u prenatalnom period. Obuka je također koncipirana da uključuje učenje o pravilnoj prehrani i važnosti mentalnog zdravlja u prenatalnom periodu. U postnatalnom periodu uz majke koje prate svoj oporavak uključena su i djeca sa razvojnim vježbama.

Program se provodi u gradu Splitu, Solinu , Jelsi , Sinju , Općini Klis i Novom Vinodolskom.  Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva zdravstva i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti Kluba trudnica i roditelja Split  ni na koji način ne odražava stav Ministarstva zdravstva, Grada Splita i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. 

O nama

Priča o ” Klubu” počinje 2002.g kada se na zahtjev trudnica, a zahvaljujući entuzijazmu nekoliko stručnjaka sa područja perinatalne medicine počinju održavati predavanja ginekologa, psihologa, pedijatra, fizioterapeuta… Predavanja i radionice u Klubu pokazali su se kao izvrstan način da budući roditelji kroz razgovor sa stručnjacima izvan strogih okvira zdravstvenih ustanova i neopterećeni odnosom liječnik-pacijent, riješe sve dvojbe i strahove po pitanju trudnoće, poroda i novorođenčeta.

Prve dvije godine su osnivači udruge djelovali kao podružnica “Kluba trudnica Sveti Duh” u Zagrebu. Zbog naraslog broja članova i aktivnosti članovi podružnice donose odluku o osamostaljivanju, pa je  Udruga “Klub trudnica i roditelja Split” osnovana početkom 2004. kao neprofitna, nevladina udruga.

Misija je udruge humanizacija poroda, promicanje i potpora dojenju, ostvarivanje prava na informirani izbor te stvaranje društvenog okruženja u kojem će sva djeca i roditelji imati jednaka  prava na zaštitu,potporu i edukaciju  kako bi ostvarili svoje maksimalne potencijale.

Dojenje povoljno djeluje na majke, obitelji i društvo u cjelini, a njegove dobrobiti su mnogostruke kako za dijete tako i za majku, stoga su zaštita, promicanje i potpora dojenju javno zdravstveni prioritet u svim zemljama. Hrvatski Sabor u rujnu 2012. godine usvojio je “Strategiju razvoja zdravstva od 2012.-2020. godine“, u kojem je navedena važnost unapređenja i promicanja dojenja kroz  provedbu Programa promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj (točka 3.5.12.11), a s ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja od samog rođenja. Unatoč sada već dugogodišnjem radu na promidžbi dojenja, stopa dojenja još uvijek u Hrvatskoj nije zadovoljavajuća. Danas prema podacima iz Hrvatskog zdravstveno-statističkog ljetopisa u 2011. godini navodi se za 76,2 % dojenčadi da su hranjena isključivo majčinim mlijekom tijekom prva dva mjeseca (66,3% u 2010. godini). Poslije prva 3 mjeseca života udio dojenčadi na prirodnoj prehrani pada na 54,2%,  dok je u dobi od 6 do 11 mjeseci 14,8 %. Navedeni podaci svrstavaju nas među zemlje s najnižom stopom isključivog dojenja u Europi. Ovi podaci alarmiraju da je potrebno dodatno uložiti dodatne napore u aktivnosti koje će rezultirati povećanjem postotka isključivo dojene djece u dobi od 6 mjeseci, ali i ukupne duljine dojenja djece u Republici Hrvatskoj.

UNICEF-ovo istraživanje koje je provedeno u 22 pedijatrijske ambulante diljem Hrvatske 2007. godine dalo je poražavajuće rezultate. U Hrvatskoj 50% majki odustaje od isključivog dojenja već u prvim mjesecima djetetovog života, dulje od 3 mjeseca doji 29,6%, a tek 13,4% majki isključivo doji do 6. mjeseca djetetovog života. 50% roditelja smatra korisnim započeti s nadomjesnom hranom sa 6 mjeseci djetetovog života. Rezultati polučeni istraživanjem N. Berković govore o bitnom utjecaju sociodemografskih karakteristika majki na dojenje u Hrvatskoj. Njezino istraživanje pokazuje da u Republici Hrvatskoj starije, bolje obrazovane majke koje ne konzumiraju duhanske proizvode, češće i dulje doje svoju djecu od mlađih, slabije obrazovanih majki koje puše. Istraživanje o pretilosti djece u Hrvatskoj provedeno je na uzorku od 88 majki i pokazalo je da djeca hranjena formulom do godinu dana imaju veću težinu od isključivo dojene djece. Razdoblje trudnoće detektirano je kao idealno vrijeme za podizanje razine znanja budućih roditelja o porodnim zbivanjima, ali i stvaranje osnove za  postizanje  zaštite i promicanja dojenja. Iskustva pokazuju kako je jedina osoba s kojom majke komuniciraju u  prenatalnom periodu njihov ginekolog u primarnoj zaštiti, a koji nije u mogućnosti u potpunosti utjecati na razinu edukacije majki  zbog ograničenosti vremenom kontrolnih pregleda  i nedostupnosti velikog broja informacija.

U današnjem svijetu prebukiranom, neselektiranim informacijama budući roditelji tako često mogu naići na neprovjerene i netočne informacije, posebno na internetu, koje tako pretvaraju period trudnoće u razdoblje straha i strepnje. S obzirom na navedeno stvara se potreba postojanja interdisciplinaranog pristupa edukaciji budućih roditelja u prenatalnom periodu. U Splitsko-dalmatinskoj županiji postoje edukacije budućih roditelja, ali iskuljučivo institucionlano kroz tečaj KBC-a Split i Patronažne službe Splitsko-dalmatinske . Budući roditelji su u ovom slučaju ograničeni temama, ali i vremenom s obzirom da se navedeni tečajevi najčešće održavaju u jutarnjim terminima te ne pokrivaju sve teme koje su u UNICEF-ovim smjernicama za trudničke tečajeve propisani kao nužni. Formiranje edukacije za buduće roditelje koje se održavaju u večernjim terminima uz zastupljenost svih relavantnih tema zasigurno bi utjecalo na povećanje broja educiranih budućih roditelja. Posebno je važno navesti kako ovakav oblik edukacije nije obligatoran za korisnike. Upravo zbog toga smatramo kako je važno organizirati kao sadržajno, tematski, ali i periodičnim mjesečnim ponavljanjem, dostupan tečaj za trudnice. Budućim roditeljima veoma je važno pružiti mogućnost da edukaciji prisustvuju kroz cijelo razdoblje trudnoće.

Klub trudnica i roditelja Split od 2004. godine primarno provodi projekt “Znanjem do poroda bez straha” upravo namijenjen edukaciji budućih roditelja s osnovnim ciljem, a to je podignuti razinu znanja budućih roditelja i osviještenosti stručnjaka u cilju promocije i zaštite dojenja te doprinijeti podizanju razine prenatalne i postnatalne skrbi u Republici Hrvatskoj u cilju zadovoljenja smjernica Svjetske zdravstvene organizacije o povećanju broja dojene djece i prevencije pretilosti kod njih.

Brojne društvene promjene utjecale su na stvaranje novih izazovnih situacija u odnosima između roditelja i stručnjaka koji profesionalno skrbe za djecu, od najranije faze razvoja djeteta kroz različite stupnjeve odgojno-obrazovnog sustava kroz koje dijete prolazi do svoje 18. godine.

Prema znanstvenom članku: “Potpora roditeljstvu: Izazovi i mogućnosti”, Čudina Obradović, navodi se kako se tijekom povijesti mijenjalo shvaćanje važnosti djeteta i roditeljstva. U najnovije se vrijeme čini da u zapadnim društvima tradicionalan stav o poželjnosti i centralnosti djeteta u životu odraslog pojedinca donekle uzmiče pred vrijednostima individualizma, materijalizma i hedonizma, što se odražavaju u individualnoj odluci o (ne)rađanju djeteta, kao želja za slobodom odlučivanja, samopotvrđivanjem u karijeri, slobodom od materijalnih i vremenskih ograničenja, te slobodom izbora vrste radne aktivnosti i slobodnog vremena (Alwin, 1996.; Jones i Brayfield, 1997.).

Prisutnost djeteta u obitelji mijenja ponašanje i aktivnosti roditelja, izaziva snažne pozitivne ali i negativne osjećaje. Ono mijenja mišljenje, osjećaje i ponašanje roditelja, mijenja njihovu vlastitu sliku o sebi i sliku koju o njima ima okolina. Subjektivan doživljaj roditeljstva značajna je promjena u cjelokupnom identitetu pojedinca. On ima važnu ulogu u određivanju “klime djetetova razvoja” i snažan utjecaj na razvojne rezultate (Bornstein,et a1., 1998.).

Za razliku od tradicionalnog shvaćanja da se roditeljstvo može poistovjetiti s majčinstvom, suvremeni pristup roditeljstvu smatra ravnopravno roditeljsko partnerstvo.

Značajan utjecaj na stvaranje pozitivnog razvoja roditeljskih kompetencija jest obrazovanje roditelja.

Obrazovanje roditelja utječe na sve evidentniju novu narav odnosa dijete-roditelj, koja jasno ukazuje na potrebu  jačanja  roditeljskih sposobnosti kako bi spremno i odgovorno pristupili zahtjevnoj ulozi roditelja u društvu, koja očekuje od njih sve više i više kompetencija.

Prema  Konvenciji UN-a o pravima djeteta, svako dijete ima pravo na roditeljstvo koje promiče njegovu dobrobit i puni razvoj potencijala. Potreba da se društveni čimbenici bave roditeljskom skrbi proizlazi upravo iz spomenutog dokumenta koji je definirao prava djeteta, ali i odredio okvir u kojem se sagledavaju odnosi između roditelja i djece, te roditeljska i društvena odgovornost.

Odgovorno roditeljstvo nije samo odgovornost roditelja nego i društvene zajednice. Ispunjavanje roditeljskih odgovornosti u skladu s prikazanim određenjem odgovornog roditeljstva podrazumijeva da društvo preuzima svoju odgovornost za stvaranje socijalnih uvjeta za roditeljsko ponašanje u najboljem interesu djeteta – od omogućavanja roditeljske uključenosti u svakodnevni život djeteta, do osiguravanja sadržaja i resursa u zajednici pomoću kojih roditelj može osnažiti dijete. Svi ovi podaci govore o nužnosti poduzimanja različitih aktivnosti u svrhu poštivanja prava djece zajamčenih Konvencijom o pravima djece, koju je Republika Hrvatska ratificirala, kao i jačanje roditeljskih kompetencija roditelja. Potreba za provedbom kontinuiranog procesa edukacije roditelja koje Klub trudnica i roditelja Split provodi kroz projektne aktivnosti “Malih tajni roditeljstva”.

Pravo djece na sigurnost i zaštitu od svakog oblika zlostavljanja zaštićeno je UN konvencijom o pravima djeteta i Obiteljskim zakonom. Zaštita djeteta od svakog oblika nasilja posebno je  naglašena kroz Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. godine, Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine, Nacionalnu strategiji za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine (strateški cilj 2. Eliminacija svih oblika nasilja nad djecom), Strategiju Vijeća Europe o pravima djece (2016– 2021) (prioritetno područje 3. Život slobodan od nasilja za svu djecu) te EU Agendi za prava djeteta (pogotovo poglavlja 2.2. o zaštiti djece kada su ranjiva). Poseban rizik za rast i razvoj djece u današnje vrijeme informatizacije društva je svakako dostupnost različitih pornografskih sadržaja djeci, ali i uznemiravanje djece putem interneta.

Prema podacima istraživanja koje je proveo UNICEF u Hrvatskoj u sklopu svoje kampanje „Prekini lanac!“ (Iskustva i stavovi djece, roditelja i učitelja prema elektroničkim medijima, Ured UNICEF-a za Hrvatsku), 96% ispitane djece posjeduje mobitel i računalo, njih 85% ima pristup internetu od kuće te se najčešće služe internetom kako bi posjećivali stranice društvenih mreža, igrali online igrice te općenito tražili zabavne sadržaje (glazbu, filmove). Od ispitane djece, njih 5% redovito doživljava neki oblik elektroničkog nasilja, 29% doživi elektroničko nasilje 1-2 puta mjesečno, dok 66% nije nikad doživjelo elektroničko nasilje. No, interesantno je kako je, od djece koja su se izjasnila da su doživjeli elektroničko nasilje, ali da su ga i provodili, omjer podjednak. Ovi su podatci u visokoj korelaciji s doživljenim ne elektroničkim nasiljem, što govori u prilog tvrdnji da je e-nasilje samo još jedan vid ukupnoga vršnjačkog nasilja i da ga treba prevenirati zajedno sa svim drugim vrstama nasilja, jer su mu uzroci isti. Samo 2.5% djece su pod nadzorom roditelja dok kod kuće koriste Internetom, a samo 17% roditelja kaže da „kod kuće na računalu postoje filtri i posebni programi za nadzor“ (prema UNICEF, 2010.). Zabrinjavajuća je gotovo petina od ukupnog broja roditelja (17,55%) koja nikada ne pristupa internetu, što je i statistički značajno u odnosu na broj djece (6,71%) koja se ne koriste internetom (prema Unicef 2010). Imajući na umu gore navedene podatke ali i zaključke rasprave o e-nasilju među djecom:

➢  Potrebno je razviti državnu strategiju za povećanje sigurnosti djece na internetu.

➢  Potrebno je kontinuirano zagovarati kulturu osobne i zajedničke odgovornosti za sigurnost djece u elektroničkim medijima.

➢  Temu sigurnosti djece u elektroničkim medijima treba uključiti u redovni školski kurikulum te u obrazovanje učitelja i njihovo permanentno stručno usavršavanje.

➢  Razviti obrazovne programe za djecu i roditelje na nacionalnoj razini kako bi se uključila cjelokupna populacija djece i roditelja kao i konstantne upite naših članova, koji kao korisnici drugih projekata koje provodimo, a posebno onih za jačanje roditeljskih sposobnosti, o mogućnostima educiranja o nasilju nad djecom i među djecom (posebno u situacijama kad konkretno njihova djece trpe ili provode nasilje), smatramo da su ovakve aktivnosti edukacije u svrhu prevencije, ali i rad Savjetovališta u svrhu intervencije, izrazito potrebne u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Članovi smo Koordinacijskog odbora SPLIT Grad prijatelj djeceKoordinacijskog odbora za potporu zajednice dojenju Splitsko-dalmatinske županije i Koordinacijskog odbora SOLIN Grad prijatelj djece.  

Organizirali smo više okruglih stolova na aktualne teme (Urbano planiranje prema potrebama djece, Život djece u gradu Splitu: “Kako jest, a kako bi trebalo biti?”, Porod po mjeri majke i djeteta, Roditi u Splitu nekad i sada te Mogućnosti prevencije Internet nasilja kod djece u Splitsko-dalmatinskoj županiji) i dvije izložbe fotografija na temu majčinstva i djetinjstva u gradu Splitu.

Izradili smo Analizu stanja gradskih dječjih igrališta i Analizu zadovoljstva majki koje su rodile u KBC-Split u 2009. godini, kao i Analizu zadovoljstva korisnica koje su rodile u KBC Split tijekom 2011., nakon preseljenja u novu zgradu i dobivanja statusa «Rodilište-prijatelj djeteta». Rezultati tih dvaju istraživanja su izneseni na okruglom stolu održanom u studenom 2012. godine.

Dobitnici smo srebrne medalje od strane Word breastfeeding week-a za 2009. godinu za obilježavanje tjedna dojenja u Hrvatskoj.

U listopadu 2013. godini pokrenuli smo rad prvog laičkog Savjetovališta za dojenje u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Od 2004. godine imamo organiziranu telefonsku pomoć mami edukatora, od 2015 .godine pokrenuli smo prvo Savjetovalište o e-nasilju u Gradu Splitu u partnerstvu s Društvom psihologa u Splitu.

 

Kroz gospodarsku djelatnost ostvarujemo prihod koji koristimo za potrebe financiranja udruge. Prema završnom izvještaju udruge ostvarili smo prihod 2012. god./57.299,00, 2013. god./100.108,00 kn, 2014. god./130.198,00 kn, 2015.god./146.830,00 kn, 2016. god./117.000,00 kn. Ukupno u navedenom razdoblju od 2012.-2016. godine ostvaren je prihod 551.435,00 kn .

 

U svome radu promoviramo i aktivno štitimo ljudska prava i slobode utemeljene u Općoj deklaraciji o pravima čovjeka. Potičemo pojedince da učenjem i djelovanjem doprinesu promociji i poštivanju ovih prava i sloboda. Na poseban način promoviramo i međunarodne i nacionalne dokumente koji se tiču zaštite materinstva i roditeljstva općenito, zdravlja žene, promocije dojenja, zaštite prava pacijenata.

Izuzetan ulažemo u promicanje volontiranja. U naše projekte uključeni su stručnjaci različitih profila, ali i roditelji te studenti volonteri čime osiguravamo održivost i disperziju aktivnosti projekata.

artnerstvo na projektima ostvareno je s sljedećim dionicima: Grad Split, Grad Solin, Gradska knjižnica Marka Marulića-Split, Društva psihologa u Splitu, Udruga Srma, Crveni križ – Gradska organizacija Supetar, Udruga Rains, dok je suradnja ostvarena sa Udrugom roditelja  Korak po korak, PU – Splitsko dalmatinskom – odjel za prevenciju kriminaliteta, KBC-Split Klinika za ženske bolesti i porode, Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije – podružnica Sinj, Hrvatska udruga fizioterapeuta za zdravlje žene, Hrvatsko čitateljsko društvo, Dječji vrtić ustanova Cvit Mediterana-Split, D. V. Radost, D. V. Grigor Vitez, D. V. Marjan, D. V. Pavla Apostola, D. V. Kremenko, D. V. Rusulica i D. V. Cvrčak – Solin, 26 ginekoloških ordinacija u primarnoj zaštiti i 11 pedijatrijskih ordinacija u primarnoj zaštiti.

Ukoliko se želite učlaniti u Klub trudnica i roditelja Split možete pročitati naš Statut, ispuniti pristupnicu i donijeti je u naš ured na adresi R. Boškovića 28 koji je za vas otvoren svaki radni dan od 8:30 do 12:30 sati, a za informacije i predbilježbe za predavanja i radionice možete se obratiti na brojeve 021-376-721 ili 091-44-00-220.

 

DOWNLOAD STATUTA DOWNLOAD PRISTUPNICE