DANI VOLONTERA 2010

Bili smo na danima volontera dijeleći štand s “rodama” i

zajedno s njima odoljeli poplavi vode koja se sljevala na naš

štand iz fontane;trebalo je imati opremu za doći i kupiti nešto

od nas  i zato hvala najhrabrijima koji su kupili radove naše

djece i pomogli da i naša udruga da obol u priikupljanju novca

za kupnju pomagala za djecu s problemima autizma.