Prijava novorođenog djeteta

1. RODNI LIST I DOMOVNICA (u roku 30 dana od rođenja djeteta)
– Općina, soba 129/I
radno vrijeme: 08,00-13,00 h
pauza: 11,00-11,30 h
– Dokumenti koje treba ponijeti:
osobne iskaznice za oba roditelja (original)
taksene marke- 60 kn + 14 kn gotovine
– Da bi ste saznali da li je rodilište poslalo prijavu
rođenja djeteta, prethodno nazovite: 021 300 029!

2. PRIJAVA PREBIVALIŠTA I JMBG:
– MUP

– ponijeti rodni list i domovnicu djeteta; ovdje ćete dobiti Potvrdu o prebivalištu i potvrdu JMBG

3. ZDRAVSTVENA ISKAZNICA:
– Hrvatski zavod za zdrav. osiguranje- Zapadna obala (zgrada «socijalnog»)
(ponijeti rodni list djeteta, potvrdu o prebivalištu i JMBG djeteta; dijete treba prijaviti u roku 30 dana, a najkasnije do prvog liječničkog pregleda)
– Ovdje podnosite i zahtjev za:
” Nadoknadu pomoći za opremu novorođenčeta”

4. JEDNOKRATNA POMOĆ OD GRADA:
– Gradski kotar: se mora zatražiti u roku od 3 mjeseca od rođenja djeteta i uz uvjet da je prebivalište oba roditelja grad Split minimalno zadnje 3 godine.
– Dokumenti koje treba ponijeti: – izvadak iz matice rođenih djeteta; broj tekućeg računa; potvrda o prebivalištu za oba roditelja