Projekti

Klub trudnica i roditelja Split započeo je sa djelovanjem 2004. godine i otkad primarno provodi projekte „Znanjem do poroda bez straha“ i “Male tajne roditeljstva”, pri tom i konstantno povećava broj educiranih budućih roditelja, kao i kvalitetu te brojnost stručnog tima. Svoje smo djelovanje proširili na područje Splitsko-dalmatinske županije, posebno udaljenija mjesta na otocima i u Zagori, i to aktivnostima koje mahom utječu na povećanje roditeljskih sposobnosti.

Od većih projekata i aktivnosti koje smo redovito provodili, izdvojit ćemo neke: Male tajne roditeljstva, Sigurna mreža – prevencija Internet nasilja kod djece, Mame i bebe vježbaju, Bebe u prometu, Edukacijom do uspješnog dojenja, Vježbanje u trudnoći, Mama je mama.

Od 2004. godine udruga provodi svoj najdugovječniji projekt “Znanjem do poroda bez straha”. Nedovoljna razina znanja roditelja i osviještenosti stručnjaka o važnosti prenatalne i postnatalne skrbi u Splitsko-dalmatinskoj županiji postavljeno kao osnovni problem koji utječe na zaštitu i promicanje dojenja što je i temelj ovog projekta.  Razdoblje trudnoće detektirano je kao idealno vrijeme za podizanje razine znanja budućih roditelja o porodnim zbivanjima, ali i stvaranje osnove za postizanje zaštite i promicanja dojenja.

S obzirom na navedeno stvara se potreba postojanja interdisciplinaranog pristupa edukaciji budućih roditelja u prenatalnom periodu. Formiranje edukacije za buduće roditelje koje se održavaju u večernjim terminima uz zastupljenost svih relavantnih tema, zasigurno je utjecalo na povećanje broja educiranih budućih roditelja. Posebno je važno navesti kako ovakav oblik edukacije nije obligatoran za korisnike. Smatram kako je edukaciju važno organizirati kao sadržajno, tematski ali i periodičnim mjesečnim ponavljanjem dostupan tečaj za trudnice. Budućim roditeljima veoma je važno pružiti mogućnost da edukaciji prisustvuju kroz cijelo razdoblje trudnoće. Ovaj cilj je bilo  moguće postići ukoliko kompletnu edukaciju ponavljamo na mjesečnoj razini, a budućim roditeljima pružamo mogućnost kombiniranja sadržaja iz mjeseca u mjesec s obzirom na osobni interes.

Značajan utjecaj na zaštitu i promicanje dojenja zasigurno ima i podrška osviještenosti   zajednice. Obilježavanje tjedna dojenja provodimo u Splitu posljednjih 10 godina i u skladu s potrebama zajednice ispitujući javno mijenje došli smo do zaključka o potrebi razrade aktivnosti kroz promociju pozitivnih primjera prakse u zajednici i pri tom formirali godišnju dodjelu nagrada za trudnice, roditelje i stručno osoblje. Nagrade koje se kroz tjedan dojenja dodjeljuju su:

➢  za najduže dojenje-roditeljska,

➢  za najkraći porod-roditeljska,

➢  za najhrabrijeg tatu-roditeljska,

➢  za najduži porod-roditeljska,

➢  Srce splitske rađaonice – stručnom kadru KBC-a – primaljama, sestrama, doktorima

➢  Nagrada za potporu dojenju – stručnom kadru – primalja, sestra, patronaža, pedijatar

Upoznavanje šire javnosti o važnosti potpore dojenju definitivno zadovoljava osnovni cilj. Promocija dojenja utječe na razvoj prevencije pretilosti kod djece i odraslih. Usvajanje zdravih navika kod roditelja i promicanje dojenja prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji definitivno utječe na promociju preventivnih aktivnosti u području prevencije pretilosti. Edukacija je osnova svake prevencije, ukoliko sagledamo osnovni problem dolazimo do zaključka da utjecajem na buduće roditelje, roditelje u razdoblju prenatalnom i postnatalnom, možemo stvoriti kvalitetnu osnovu za povećavanjem broja dojene djece.

Formiranjem pozitivnog stava roditelja i usvajanjem tehnika dojenja, smanjuje se utjecaj straha u prenatalnom razdoblju, utječe se na formiranje zdravih navika i kvalitetne osnove za promociju važnosti sprječavanja pretilosti djece, ali kvalitetan postnatalni opravak majke. U svakom slučaju smatramo slobodnim naglasiti kako usvajanjem kvalitetnih zdravih navika budućih roditelja stvaramo osnovu za kvalitetniju primjenu naučenog kroz reproduktivni dio života žene, kvalitetniju prehranu, stvaranje slobodnog i informiranog pristupa u postupku poroda. Jasno postavljena ciljana skupina budućih roditelja te uključenost šire javnosti, kao korisnike ovog projekta definiramo nove naraštaje djece što je u svakom slučaju usklađeno s Nacionalnom populacijskom politikom. Prema dostupnim evaluacijskim podacima u edukaciju budućih roditelja uključeno je od 2004. godine do 2016. godine ukupno 13.832 budućih roditelja.

Raspored uključenih korisnika po godinama: 2004. – 498 osoba, 2005. – 524 osobe, 2006. – 642 osobe, 2007. – 962 osobe, 2008. – 1086 osoba, 2009. – 1176 osoba, 2010. – 1328 osoba, 2011. – 1380 osoba, 2012. – 1286 osoba, 2013. – 1180 osoba, 2014. – 1238 osoba, 2015. – 1191 osoba , 2016. – 1341 osoba

Valja također napomenuti da, osim kvantitativnog pokazatelja potrebe za ovim aktivnostima, kvalitativni pokazatelji, vidljivi u ocjenama pojedinačnih predavanja dobivenim putem evaluacijskih listića koje korisnici popunjavaju nakon svakog pojedinačnog predavanja, ostaju na izrazito visokoj razini. Tako je u 2011. godini prosječna ocjena predavanja bila 4,86, dok u 2012. godini ona iznosi 4,82, a u 2013. godini čak 4,89.

Prosječan broj prisutnih po predavanju je 18 osoba .

Osvrnemo li se na provođenje projekta u županiji brojke o korisnicima su:

  • Sinj, Kaštela, Supetar, broj radionica u 2013.: 10

Br. korisnika: 78 osoba

Prosječan broj prisutnih po predavanju: 8 osoba

  • Savjetovalište za dojenje;

Br. individualnih osobnih kontakata: 25

Br, individualnih tel. kontakata: 32

Zahvaljujući provedenim Analizama zadovoljstva korisnica splitskog rodilišta iz 2009. i 2011. godine, mogli smo utvrditi na kojim se područjima dogodio napredak, a gdje je potrebno daljnje razvijanje aktivnosti kako bi se poboljšali rezultati.

Stoga posebno izdvajamo podatak iz Analize zadovoljstva korisnika splitskog rodilišta u 2011. godini.

Od 1709 ukupnih poroda s područja grada Splita u 2011. godini, metodom slučajnog odabira sudjelovalo je 225 ispitanica.

Analiza pokazuje kako 82,67 % ispitanih provodi pripremu za porod, te pri tom 77,89 % utvrđuje kako im je priprema pomogla za bolje razumijevanje porodnih zbivanja.

83,98% ispitanih tvrdi kako je upoznato s tehnikama disanja te su im pomogle na porodu.

Na pitanje je li im tijekom poroda bilo omogućeno sudjelovanje u donošenju odluka o medicinskim intervencijama 37% je kazalo da uopće nije sudjelovalo u donošenju odluka, 27% je sudjelovalo djelomično, a tek 36% je sudjelovalo u donošenju odluka u potpunosti.

Na temelju dobivenih podataka dolazi se do zaključka o potrebi nastavka ovakvog oblika edukacije trudnica i budućih roditelja kako bi postojeći postotak bio i veći .

Broj prisutnih osoba na predavanjima i ostalim aktivnostima projekta pokazuje vidljiv interes korisnika za ovakvim oblikom pripreme za porod, dok preporuke i potvrde o suradnji naših suradnika svjedoče o 12-godišnjoj tradiciji provođenja ovakvog oblika edukacije koji značajno potiče razinu znanja i komunikacije trudnice kao pacijenta te medicinskog osoblja. Dislocirana područja Sinja, Supetra i Hvara imaju značajnu potrebu za edukacijom i pripremom koja proizlazi iz stalnih kontakata naših mama edukatorica putem telefonskog savjetovališta s trudnicama i majkama s navedenog područja pa smo s obzirom na dobivene upute odlučili uključiti projektne aktivnosti kroz provođenja djela edukacije i u tom području. Izuzetno važno bi bilo provesti kvalitetnu edukaciju volontera s tog područja kako bi bilo moguće nastavljanje provođenja aktivnosti pod paskom partnera sadašnjih i budućih. Na taj način osiguravamo pomoć potrebnu upravo u mjestu udaljenom od Splita.

Projekt Znanjem do poroda bez straha financiran je od 2004. godine do danas iz sredstava Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Ministarstva zdravstva. Od 2016. godine formiran je kao trogodišnji program koji se financira po ugovoru s Ministarstvom zdravstva do 31.10.2019.

Obrazovanje roditelja utječe na sve evidentniju novu narav odnosa dijete-roditelj, koja jasno ukazuje na potrebu  jačanja  roditeljskih sposobnosti kako bi spremno i odgovorno pristupili zahtjevnoj ulozi roditelja u društvu koje očekuje od njih sve više i više kompetencija.

Navedeni su nas indikatori potaknuli formirati projekt, koji u osnovi ima cilj poticati  odgovornije roditeljstvo, razviti  kvalitetan i  pozitivan odnos roditelj-dijete te osvijestiti javnost o mogućnostima i potrebama „učenja“ roditeljstva.

 Male tajne roditeljstva udruga provodi kontinuirano od studenog 2007. godine. U 10 godišnjem razdoblju od malog projekta s tek 4-5 predavanja, prerastao je u veliki projekt uključujući veoma vrijedne partnere: Gradsku knjižnicu Marka Marulića i Grad Solin, ali suradničke ustanove i udruge mnoštva stručnih suradnika u prostoru Odjela za djecu i mlade. Projekt je izašao iz geografskih okvira grada Splita, postao prepoznatljiv među roditeljima, strukom i podržan od strane lokalne zajednice kao rijetki primjer ovakvog oblika pomoći roditeljima. Zbog svega navedenog, aktivnosti i ciljevi ovog projekta biti će prezentirani na 24. Kongresu psihologa u Opatiji što čini prepoznatljivost ovog projekta kao primjer suradnje civilnog sektora, strukovne udruge, institucije i lokalne zajednice.

U razdoblju od 2007. do kraja 2016. godine ukupno je edukaciji u Splitu, Sinju, Braču i Solinu prisustvovalo 2.317 osoba.

Projekt prema aktivnostima sadržava edukaciju za roditelje kroz 29 radionica u Gradskoj knjižnici Marka Marulića, 5 radionica u Solinu, te 1 predavanje u dislociranim područjima otoka Brača na godišnjoj razini. Ukupan broj radionica u 2016. je 35. U cilju zadovoljenja projektnih ciljeva osnovne aktivnosti su predavanja /radionice za roditelje u Splitu, Sinju, Braču i Solinu te obilježavanje Dana obitelji i Međunarodnog dana prava djece i organiziranje izložbi fotografija i sl.Projekt je financiran putem natječaja od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grada Splita.

U školskoj godini 2014/2015 i 2015/2016 provodimo projekt Sigurna mreža –prevencija Internet nasilja kod djece .

U razdoblju 2014/2015 godine projekt se provodio na području grada Splita, Sinja i otoka Brača  i to uključujući partnere Udrugu Srma – Sinj, Društvo psihologa u Splitu, Grad Split i Crveni križ – Gradska organizacija Supetar, a u suradnji s Policijskom upravom Splitsko-dalmatinskom. U navedenom su razdoblju provedene 23 radionice za roditelje (16 u Splitu te po jedna na otoku Braču i 6 u Cetinskoj krajini), zatim 23 radionice za djecu (16 u Splitu te po jedna na otoku Braču i 6 u Cetinskoj krajini) s ukupnim brojem korisnika 627, otvoreno je prvo Savjetovalište e-nasilja s prosječnim brojem 9 korisnika i 21 sat savjetovanja. Organiziran je i okrugli stol naziva MOGUĆNOSTI  PREVENCIJE ELEKTRONIČKOG NASILJA NAD DJECOM I MEĐU DJECOM u cilju osvještavanja šire javnosti o postojanju problema elektroničkog nasilja i stvaranja poticajnih mjera prevencije istih. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za socijalnu politiku i mlade.

U razdoblju 2015/2016 školske godine projekt se provodi u partnerstvu s Gradom Solinom  i suradnji s Policijskom upravom Splitsko-dalmatinskom i to u tri osnovne škole u Solinu.

Evaluacijski podaci o provedbi projekta i aktivnosti, kao i vanjsko vrednovanje biti će dostupni u studenom 2017.  godine.

Većina projekata bila je financirana od strane Grada Splita i Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Splitsko-dalmatinske županije te Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (kasnijih Ministarstva zdravlja i Ministarstva socijalne politike i mladih), Zaklade Hrvatske za djecu.

Od 2019. godine provodimo program FIT-Fizički Izazovi Trudnoće koji se sastoji od edukativnih radionica namijenjenih ispravnom provođenju tjelesne aktivnosti u trudnoći i nakon nje. Posebni naglasak se stavlja na ispravno disanje i provođenje relaksacije te upoznavanje s porodnim zbivanjima u prenatalnom period. Obuka je također koncipirana da uključuje učenje o pravilnoj prehrani i važnosti mentalnog zdravlja u prenatalnom periodu. U postnatalnom periodu uz majke koje prate svoj oporavak uključena su i djeca sa razvojnim vježbama.

Program se provodi u gradu Splitu, Solinu , Jelsi , Sinju , Općini Klis i Novom Vinodolskom.  Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva zdravstva i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti Kluba trudnica i roditelja Split  ni na koji način ne odražava stav Ministarstva zdravstva, Grada Splita i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.