Stručni suradnici i volonteri

Na osnovu sklopljenih ugovora o volontiranju i izvještaju o volontiranju u 2015. godini  u udruzi je aktivno 28 volontera  koji su realizirali 328 volonterskih sati, dok u 2016. godini prema izvještaju bilježimo 31 volontera / ku kroz 596 sati .

Stručni suradnici

 • Prim.dr. Lidija Pejković ; spec. gin
 • mr.sci. Marinela Bakotin Jakovac ; dr. med, spec. gine.
 • Dr. Dario Bojčić : stomatolog
 • Dr. Dragica Kopić; spec. anesteziolog
 • Kristina Vidan ; bacc. ft.
 • Ana Čaljkušić; bacc.ft
 • Neda Pleić ; prof. psihologije
 • Sandra Čanić; dipl.psiholog
 • Željka Friganović-Jerončić; prof.psihologije
 • Ina Reić Ercegovac ; doc. dr. sci. psih.
 • Nataša Kekez Vrgoč ; prof. psihologije
 • dr. Snježana Kapor Jeričević ; spec. pedijatar
 • dr. Blanka Labura; spec. pedijatar
 • Željana Tomić ;mag. sestrinstva
 • dr. Irena Zakarija Grković ; spec. obit. Medicine ; IBCLC savjetnica za dojenje
 • dr. Diana Petričević; nutricionist
 • dr.Željka Karin; univ.mag.školske medicine
 • Prof.dr.sc.  Željka Roje; dr.med.
 • Anita Dujela ; prof. pedagogije
 • Dragana Pavičić; dipl.učitelj
 • dr. Robert Vulić; spec. ginekolog
 • Kristina Uvodić; odgajatelj
 • Željana Vivodinac: odgajatelj
 • Anja Jelaska ; spec. rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji
 • Maja Pivčević; dipl.psih
 • Julija Mardešić ; mama edukator
 • Ivana Carev ; mama edukator
 • Livia Cigić ; mama edukator
 • Nikolina Ergović ; mama edukator
 • Ružica Bojčić ; vms -patronažna služba
 • Ines Sedlar ; mag. pedagogije i talijanskog jezika i književnosti
 • Antonia Radeljak ; mag. pedagogije
 • Lili Jajac ; odgajatelj
 • Željka Boban ; odgajatelj
 • Božena Bjelanović, bacc. med. sestra/primalja
 • Grozdana Ribičić ; voditeljica odjela za djecu i mlade Gradske knjižnice Marka Marulića.
 • Milijana Kovačević; psiholog
 • Marija Čurić , mag.logopedije
 • Tanja Marinković ; HCK -Crveni križ